Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

AB Fingal Johnssons Elindustri ska verka för ett kretsloppstänkande med hög prioritet på återvinning, återanvändande av material och användande av utrustning och material som är av bästa miljöklass.Vi skall därför föra en öppen dialog med kunder, leverantörer, branchorg och myndigheter. När vi utvecklar och anpassar våra produkter och tjänster till kunders krav, skall vi särskilt uppmärksamma miljöfrågorna.

Vad gäller vår hantering av industriavfall,skall vår målsättning vara att allt avfall skall sorteras och det mesta återanvändas,för att så lite som möjligt skall lämnas till deponering. Vår personal skall löpande informeras och utbildas i miljöfrågor som berör vår verksamhet.

Vi följer gällande miljölagstiftning och arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete.

Reftele 2016-03-02

Tommy Johnsson
VD

 
 

Kvalité

AB Fingal Johnssons elindustri ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet I total mening. Allas åtaganden, allas agerande och alla våra produkter ska uppfattas som uttryck för kvalitet. Vi ska alltid eftersträva att infria förväntningar från kunder, leverantörer, anställda, aktieägare och samhälle.

Vårt viktigaste kvalitetskriterium är att kunderna erhåller produkter och tjänster i rätt tid med förväntad kvalitet, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.