Historik

Företaget startades 1928 av Fingal Johnsson (farfar till nuvarande ägare). Han började med att driva cykelverkstad och sälja radioapparater. Företaget flyttades in till samhället år 1942. Samtidigt blev elinstallationer och tillverkning av elmatriel inriktningen I företaget.

År 2000 förvärvade Tommy Johnsson hela företaget. Företaget omfattar egna produkter för elinstallationer, t.ex. armaturer, flänsar för kablar och stolpinsatser. Komponenterna till dessa tillverkas I egna verktyg hos lokala underleverantörer. Produkterna säljs till elgrossister I sverige, men även på export till Norge, Finland och Estland och via återförsäljare till övriga delar av världen.

 

AB Fingal Johnssons elindustri ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet I total mening. Allas åtaganden, allas agerande och alla våra produkter ska uppfattas som uttryck för kvalitet. Vi ska alltid eftersträva att infria förväntningar från kunder, leverantörer, anställda, aktieägare och samhälle. Vårt viktigaste kvalitetskriterium är att kunderna erhåller produkter och tjänster i rätt tid med förväntad kvalitet, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.